Make your own free website on Tripod.com

Лекция от Йордан Донев (председател на съдийската колегия в гр. Самоков) на тема "Правила на международната ски федерация FIS за оценяване на стил и измерване на дължината на ски-скока”

На 13-14.03.2005 в Боровец, членовете на "Централен младейки фен-клуб по ски скок " присъстваха на лекцията от заслужилия деятел и председател на Съдийската колегия в гр. Самоков Йордан Донев. Младежите бяха запознати правилата на международната федерация по ски FIS за оценяване и измерване на дължината на скока. На лекцията присъстваха общо 20 младежи. След практическите занятия (28-29.03.2005 г. в Боровец) ще им бъдат раздадени сертификати за съдии по ски-скок за състезания от национално равнище.

Основни бележки

Оценяване на ски-скока

Ски-скока може да бъде разделен на 5 основни елемента – засилване, отскок, полет, приземяване и спиране. Той се оценява от 5 съдии-оценители, като максималната оценка за стил е 20. След като петимата дадат своите оценки, най-голямата и най-малката от тях отпадат и за крайна оценка се поставя сборът от останалите 3.

Пример:
При добро изпълнение на ски-полета състезателят получава оценки от съдиите за стил например 18.5, 19, 19, 18.5 и 19.5. Най-малката – 18.5 и най-голямата – 19.5 отпадат и крайната оценка се получава като се изчисли сборът от останалите 3, т.е. в случая резултатът е равен на 56.5 т.

Измерване на дължината на ски-скока

Дължината на ски-скока се определя в зависимост от големината на ски-шанцата. Съдиите се подреждат по траекторията на приземяването на разстояние през 1 метър. За точка на приземяване се взема точката където се приземят и двата крака на състезателя или тъй-нареченото хоке – телемарк, като мертажът се изчислява с точност до половин метър.

Поставянето на оценки на състезателите или съдийството не може да бъде поставено в строги рамки. Този факт понякога поражда разногласия в съдииската работа (например при късите скокове).